Informacja i zapisy: tel. 884 995 660                  
e-mail: bajkolandia.konin@gmail.com

   fORMULARZ  zGŁOSZENIOWY

Kontakt z Opiekunem